Välj en sida

Boka din Snöskoter

Här kan du boka din skoter, det är viktigt att du läser igenom villkor och krav

Vi är både certifierade skoterguider och diplomerade snöskoteruthyrare, det skapar en trygghet för dig!

Utlämning: från kl 08
Återlämning: senast kl 16

I mån av tid och enligt överenskommelse kan vi lämna ut eller ta emot skotrar även utanför dessa tider, vi debiterar då 350 kr per skoter.

Ingår alltid vid hyra av snöskoter

Vid hyra ingår lån av jacka/byxa, skor och hjälm samt ledavgifter och 80 km per dag och skoter (mil därutöver debiteras med 5 kr per km). Drivmedel tillkommer på samtliga priser.

Körkort eller förarbevis är ett krav

Förarbevis för terrängskoter eller svenskt körkort/traktorkort utfärdat före 2000-01-01 är ett krav för att få köra snöskoter.

Du som har ett B-körkort eller traktorkort utfärdat senare får köra snöskoter om du åker tillsammans med skoterguide, det  gäller även dig som har körkort AM för moped klass I.

För utländska medborgare så gäller det generellt att om du har rätt att köra snöskoter i ditt hemland så har du även denna rätt i Sverige. Giltigt körkort eller förarbevis skall kunna uppvisas.

Hyrestagarens uppgifter fylls i nedan

Tack för att du vill hyra skoter hos oss!

Du får en bekräftelse av oss via e-post, senast inom 24 timmar. Vi reserverar oss för att vi vissa datum kan vara fullbokade, vi kommer då att erbjuda er en alternativ modell om det finns tillgängligt. Det går även bra att kontakta oss på tel 0684-210 90 för bokning och mer information.

Allmäna villkor

Hyreskontrakt tecknas på plats och den person som ska köra snöskotern ska skriva på kontraktet. Efter det att hyreskontrakt tecknats är föraren betalningsansvarig.

För att få hyra snöskoter hos oss krävs att föraren uppfyller de krav som finns för att få köra snöskoter i Sverige. Det är förarens ansvar att ha koll på dessa krav. 

Du ansvarar för snöskotern och måste följa gällande trafikregler och terrängkörningslagen. Du ska informera sig om eventuella förbudsområden och framföra snöskotern på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att varken föraren själv, andra eller omgivningen skadas. Följs inte gällande lagar och förordningar kan vi som uthyrare komma att återta snöskotern utan återbetalning av kvarvarande hyra.

Föraren är ekonomiskt ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår på snöskoter, pulka, utrustning eller omgivning. Självrisken vid vagnskada eller stöld är 10 000 – 20 000 kr (i övrigt enligt gällande försäkringsvillkor). Om nyckeln till snöskotern tappas bort eller skadas så debiteras föraren 500 kr för omkodning och nyckelbyte.

Om snöskotern skadas så att den inte kan köras debiteras föraren ändå full hyra för hyresperioden. I det fall att snöskotern skadats så pass att den fortfarande inte går att hyra ut efter hyresperioden och vi som uthyrare kan visa att vi därför gått miste om möjligheter att hyra ut till andra kunder så debiteras föraren en stilleståndskostnad på 500 kr per dygn till dess att snöskotern är lagad så att den går att hyra ut igen.

Bestämmelserna för rattfylleri gäller vid all snöskoterkörning. Om en olycka inträffar och föraren är påverkad av alkohol eller droger så gäller inte fordonsförsäkringen utan det är föraren som får stå för eventuella kostnader. All körning sker på egen risk!

Se till att du har ett giltigt körkort eller förarbevis. Följ trafikregler och lagar vid skoterkörning. Kör nykter och på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Håll dig till markerade leder och se till att du har bra koll på var du får köra. Respektera djur och natur!

Funäsdalen

Bruksvägen 37, Ljusnedal

Öppet

08 – 17

Telefon

0684-211 00