Välj en sida

Köra snöskoter i Funäsfjällen

Får jag köra Snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs det att du är 16 år och har ett förarbevis för terrängskoter. Snöskoter får även köras om du har svenskt körkort eller traktorkort utfärdat före 2000-01-01.

Du som har B-körkort eller traktorkort utfärdat senare än 2000-01-01 fåra köra snöskoter om du åker med skoterguide, detsamma gäller dig som har tagit körkort AM för moped klass I.

För utländska medborgare så gäller det generellt att om du har rätt att köra snöskoter i ditt hemland så har du även denna rätt i Sverige, men du måste kunna visa giltigt körkort eller förarbevis.

Ta hänsyn till varandra, då kan vi behålla vår unika natur och vildmark! Nationella Snöskoterrådet har antagit följande vision som vi delar: ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs.”

  Viktigt och bra att känna till!

  • Håll koll på vädret och lämna en färdplan!
  • Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger.
   Samma gräns som för bil gäller (0,2 promille).
  • Håll koll på var du är med hjälp av skoterledskartan.
  • Ta på dig hjälm och varma kläder, tänk på kyleffekten!
  • Ta med din telefon, men lita inte på att du har täckning överallt.
  • Kör inte på allmän väg.

  • Kör bara på markerade leder.

  • Korsa aldrig väg med passagerare på skotern eller i pulkan, detta är förbjudet och livsfarligt.

  • Förare har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare.

  Funäsfjällens Ledbolag ägs av en lokal markägarförening och näringsidkare i området. Ledbolaget har som uppgift att hållbart förvalta och utveckla Funäsdalens spår- och ledsystem för skoter, längd och cykel. Observera att körning med snöskoter utanför anvisad led inte är tillåten och kan komma att beivras. Läs mer på funasfjallensledbolag.se

   Vart får jag köra Snöskoter?

   Det väldigt viktigt att du håller dig till de markerade lederna eller i godkända friåkningsområden, all skoteråkning är reglerad i Funäsfjällen. Det betyder att det till och med är olagligt att avvika från leden och därmed straffbart. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryssm den är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, därför ska du alltid ta hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa.

   Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke. Det innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför leden.

   På en del leder är det förbjudet att köra snöskoter. Lederna är då skyltade med förbudsmärken.

   Du som kör snöskoter har alltid stopplikt vid passage över väg.

   Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled, här samsas du med skidåkare, gående och hundspann. Kontrollera alltid om skoteråkning är tillåten efter leden. Det skall då finnas en kompletterande märkning.

   Kör försiktigt när du möter oss!

   Tänk på detta om ni möter ren!

   • Sakta ned eller stanna om du skulle möta en ren. Då går renarna oftast av skoterspåret, speciellt om det finns rentramp på sidan. Nu kan du lugnt köra förbi.
   • Om de inte går av spåret kan det bero på att de känner sig stressade eller att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på. Stanna, slå av motorn och vänta en stund.
   • Renarna flyttar inte på sig! Kör sakta bakom dem eller vänd.
   • Kommer ni till en öppning i skogen, en myr eller liknande. Stanna skotrarna. En av skotrarna kör sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra.
   • Finns det svarta plastsäckar uppsatta efter skoterspåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra lugnt där!

   Allmäna villkor vid hyra av snöskoter

   Hyreskontrakt tecknas på plats och den person som ska köra snöskotern ska skriva på kontraktet. För att få hyra snöskoter hos oss krävs att föraren uppfyller de krav som finns för att få köra snöskoter i Sverige. För utländska medborgare så gäller det generellt att om du har rätt att köra snöskoter i ditt hemland så har du även denna rätt i Sverige.

   Du ansvarar för snöskotern och måste följa gällande trafikregler och terrängkörningslagen. Du ska informera sig om eventuella förbudsområden och framföra snöskotern på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att varken föraren själv, andra eller omgivningen skadas. Följs inte gällande lagar och förordningar kan vi som uthyrare komma att återta snöskotern utan återbetalning av kvarvarande hyra. Föraren är ekonomiskt ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår på snöskoter, pulka, utrustning eller omgivning. Maximal självrisk är 20 000 kr.

   Bestämmelserna för rattfylleri gäller vid all snöskoterkörning. Om en olycka inträffar och föraren är påverkad av alkohol eller droger så gäller inte fordonsförsäkringen utan det är föraren som får stå för eventuella kostnader. All körning sker på egen risk!

   Se till att du har ett giltigt körkort eller förarbevis. Följ trafikregler och lagar vid skoterkörning. Kör nykter och på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Håll dig till markerade leder och se till att du har bra koll på var du får köra. Respektera djur och natur!

   Funäsfjällen

   Vallarvägen 132, 846 97 Bruksvallarna

   Öppet

   08 – 16

   Telefon

   0684-210 90